Characters Kugen Tenko Ko Noboru Takagami Toru Takagami Anime List of Episodes Manga List of Volumes Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Music KI-ZU-NA ~Haruka Naru Mono e Kaze ga Nanika o Iō to Shiteiru Shiawase no Kotodama Community Recent blog posts Forum